Moment + ProjectHelp
ProjectHelp er nå en del av Moment
Vi har gleden av å informere om at Moment har kjøpt ProjectHelp. Moment-teamet blir styrket med ProjectHelp sitt erfarne support team. Med større kundemasse har vi mer ressurser til videre investeringer i plattformen vår.

Hva betyr endringen for deg?
Moment-teamet vil drifte ProjectHelp-plattformen videre som før. ProjectHelp sitt erfarne support team blir med over til Moment. Sammen med resten av Moment-teamet, vil du bli godt ivaretatt som kunde.

Du kan selvfølgelig bruke ProjectHelp som før, og du er velkommen til å oppgradere til Moment når ditt selskap måtte ønske dette. Moment dekker de samme funksjonsområdene som du har i dag, men er en mer moderne plattfom hvor det investeres mye arbeid i kontinuerlig videreutvikling. Data du har i ProjectHelp vil trygt overføres til Moment.
ProjectHelp is now a part of Moment
We are pleased to announce that Moment Team AS is now handling all operations and support of ProjectHelp.

What does the change mean for you?
Moment will continue to operate the ProjectHelp platform as before. The existing support team will join Moment. Together with the rest of the Moment team, you will be well taken care of as a customer.

You can continue using ProjectHelp as before, and are welcome to upgrade to Moment whenever your company wishes. Moment covers the same functionalities that you are using today, but in a more modern platform with additional features and a focus on further development. If you choose to upgrade to Moment, your data and history in ProjectHelp will be securely transferred to Moment.
PROJECTHELP SUPPORT
Du lurer kanskje på...
You may be wondering…
Hvem kan jeg kontakte?
For brukerstøtte på ProjectHelp er du er velkommen til å ta kontakt på help-projecthelp@moment.team eller ringe +47 32 21 51 00. Atle, som du kjenner fra før, vil være med oss videre, og står klar for å hjelpe deg. I tillegg har han resten av Moment-teamet i ryggen.

Ønsker du å snakke med noen i Moment, ta kontakt på sales@moment.team eller ring 22 82 87 00. Du kan også benytte vårt kontaktskjema.
Hva skjer med ProjectHelp framover?
Du vil kunne fortsette å bruke ProjectHelp som før, og vi vil sørge for at du merker så lite endringer som mulig.
Hvordan får jeg mer info om mulig overgang til Moment?
Din bedrift er velkommen til å oppgradere til Moment når som helst. Våre medarbeidere vil gjerne vise deg hva Moment har å tilby av fleksibel og moderne funksjonalitet. Ikke nøl med å ta kontakt på sales@moment.team eller ring 22 82 87 00. Du kan også benytte vårt kontaktskjema om du har spørsmål eller vil bestille en demo.
Når kommer faktura?
Faktura for 2021 vil sendes av Moment Team. Dette vil bli gjort i begynnelsen av januar som normalt.
Who can I contact?
For ProjectHelp support, you are welcome to contact help-projecthelp@moment.team or call +47 32 21 51 00. Atle (previously employed in ProjectHelp) is ready to help you, in addition to the rest of the Moment team.

If you want to talk to someone in Moment, contact sales@moment.team or call +47 22 82 87 00. You can also use our contact form.
What happens to ProjectHelp in the future?
You will be able to continue using ProjectHelp as before, and we will make sure that you experience as few changes as possible.
How can I learn more about a possible transition to Moment?
Your company is welcome to upgrade to Moment at any time. Our team members can show you what Moment has to offer in terms of flexible and modern functionality. Do not hesitate to contact sales@moment.team or call +47 22 82 87 00. You can also use our contact form below if you have any questions or if would like a demo of Moment.
When will I get the next invoice?
Invoices for 2021 will be sent from Moment. This will be done in early January, as usual.
moment team
+47 22 82 87 00
sales@moment.team

Vil du snakke med oss? HAR DU SPØRSMÅL ELLER VIL du ha en DEMO?

Ta gjerne kontakt

WANT TO TALK TO US? HAVE A QUESTION OR WOULD LIKE A DEMO?

We will answer you in a Moment

Vad kan vi hjälpa dig med? HAR DU FRÅGOR ELLER VILL DU HA EN DEMO?

Vi ber dig kontakta oss
Name
Company
Business E-mail
Telephone
Your Message
"By clicking the button and sending us your information you agree to our Privacy Policy"
Moment Team AS
Subscribe to our Newsletter
© 2020 Moment Team AS