TA KONTROLL OVER DINE
PROSJEKTER OG RESSURSER
Moment er det foretrukne system blant arkitekter, ingenører og byråer. Mer enn 400 000 prosjekter styres i Moment
Oscar Kittel-Nielsen
Business Controller, AboveIt
Moment has made it easy to administrate projects and resources. This has helped us to reach our goals of growth.
Kenneth L. Edvardsen
MD and Senior Engineer, Byggetek
Moment makes sure that we, typically juggling 2-5 projects on hourly basis every day, save a lot of time.
Børge Øverland
CFO, Snøhetta
The Moment team succeeds in doing what others claim to be impossible.
KUNDEHISTORIER
EGGS Design
La designerne gjøre sin jobb, mens Moment jobber for å gjøre økonomi og administrasjon enklere. Kommer
Aboveit
Effektiv prosjektadministrasjon gjør at norske IT-konsulentselskaper kan fokusere på leveranser og vekst. Kommer
Origo Arkitektgruppe
Kommer
Minoko Design
Kommer
Malthe Winje Group
Moment hjelper Malthe Winje med å optimalisere deres leveranser innen infrastruktur ingeniør prosjekter. Kommer
MesterGruppen Arkitekter
Optimalisering av prosess, hele veien fra tilbud til faktura. Kommer
Grindaker
Fokus på optimal prosjektstyring og kvalitetssikring. Kommer
Oslo.Works
Moment bidrar til best mulig håndtering ressurser og økt fortjeneste. Kommer
MOMENT TILBYR
RESSURSPLANLEGGING
Hvordan ser bedriftens backlog ut. Er den justert for ferier og endringer a arbeidsforhold? Sørg for å ha den nødvendige oversikten, til enhver tid.
FAKTURERING
I Moment er det enkelt å fakturere. Fakturaen blir generert basert på prosjektets prismodell, medgått tid, utlegg og mer.
Moment beregner medgått tid og tilbyr god håndtering av overtid og avspasering. Det er lett å planlegge ferie og annet fravær, som gir bedre oversikt over bedriftens kapasitet.
TIMEFØRING
Moment hjelper din bedrift med å gjøre kvalitetssikring til en naturlig del av det daglige operasjonelle arbeidet. Eksempler på dette er bruk av sjekklister, evalueringer og avvikshåndtering.
KVALITETSSIKRING
NOEN TALL
Iceland
Svalbard
Norway
Sweden
Denmark
France
Great Britain
Austria
Azerbaijan
Hong Kong
Finland
Australia
Saudie Arabia
50% vekst

4 år på rad
400 000 prosjekter

styres i Moment
i 13 land

finner du Moment-brukere
7 MRD fakturert

gjennom Moment, per år

Vi er et team

INTEGRASJONER

MOMENT BLOG