Case Study
HUS arkitekter
De rette verktøyene for prosjekt- og ressursstyring gir dette veletablerte arkitektkontoret muligheten til å fokusere 100% på sin kjernevirksomhet.

Av: Sturla Røysland

Bakgrunn: Kjøpmannsgata Ung Kunst
HUS arkitekter i samarbeid med KEY arkitekter
Illustrasjon: Mir.
Øyvind Hegvik
Daglig leder, Sivilarkitekt, partner
HUS arkitekter
“Moment letter hverdagen vår, og jeg ønsker å bruke minst mulig tid på prosjektstyring."
Kort om HUS
I hjertet av Trondheim sitter HUS arkitekter, et velkjent navn blant norske byggherrer. Med over 30 ansatte og snart 30 års fartstid, jobber de med alle typer prosjekter, fra møbeldesign til og store helse- og undervisningsbygg.

Typisk er større prosjekter for offentlig byggherre, og de jobber med veldig mange av landets kommuner og fylkeskommuner, siden de blant annet har tegnet undervisningsbygg i hele landet.

Ryddighet, pålitelighet, faglig trygghet og overordnete bærekraftsmål er kjerneverdier for arkitektkontoret, og på en nylig utført omdømmeundersøkelse scorer HUS svært høyt.

- Selskapet skal være forutsigbart, men tørre å utfordre hvor det trengs. Vi skal være en solid samfunnsaktør. forteller daglig leder Øyvind Hegvik.

HUS har en målsetting om å bli det ledende kontoret i Midt-Norge, og er godt på vei. Med dagens pandemi er de spent på makro-bildet i verden.

“Verden er i stor endring, og vi er spente på hvilke konsekvenser det vil få for vår bransje. Vi må manøvrere i det landskapet og er veldig bevisste på å planlegge for det.”


Skreddersøm til besvær
Tilbake i 2016 gikk HUS for et prosjektstyringssystem som de trodde skulle integrere regnskap, timeføring, alt av økonomi og prosjektstyring.

Dessverre kom de aldri til enighet med leverandør. Systemet ble svært komplekst, da det baserte seg på skreddersøm fremfor en ferdig løsning.

Siv Skogstad, kontorleder og økonomiansvarlig i HUS, forteller at det største problemet var at de ikke kunne stole på løsningen.

- Feil i systemet. Feil i rapporter. Timer forsvant. Jeg ble mer og mer bekymret for tallene vi fikk ut - nesten paranoid.

Hun tror ikke leverandøren med vel og viten leverte en dårlig løsning, men at de rett og slett ikke forstod HUS sitt behov.

- De mente at de kunne prosjekt og prosjektstyring, men det var jeg ikke enig i.

Øyvind på sin side oppfattet systemet som lite brukervennlig.
Moment ble redningen
En høstdag i 2017 ble Moment presentert for partnerne i HUS. Nærmest umiddelbart og enstemmig ble det utbrutt:

“Det her er det vi skal ha!”

HUS fikk også tips om hvilke regnskapssystem de kunne fullintegrere Moment til, noe som også ble avgjørende for valget.

“Det har blitt et lykkelig ekteskap!”

Øyvind mener Moment gir dem veldig enkel og intuitiv styring på tid og folk og prosjekt.

- Alt fremstod som veldig enkelt, nærmest banalt - og det viser at dere har skjønt det! Vi har ikke tid til å lære oss kompliserte ting på data - det er ikke det vi holder på med. Vi merket også at dere snakker vårt språk, og skjønner hva vi holder på med, hva som er vanskelig for oss.

Videre forteller Siv at de hadde lett etter system i mange år, og hatt runder med flere.

- Det er mange som mener at de kan prosjekt, men de kan i hvert fall ikke arkitektprosjekt!
Fylkeshuset i Bergen
HUS arkitekter
i samarbeid med CUBUS og NSW
De store forandringene
Etter overgangen har HUS fått veldig god oversikt på hvordan ansatte er booket på prosjekt fremover samt ledig kapasitet, forteller Øyvind oss.

- Det har blitt lettere å planlegge ressurser - det er hovedproblemet for et selskap som oss, å planlegge tid. Folk og tid - det er det vi slåss med hver dag!

HUS har nå i større grad mulighet til å innhente erfaringstall, eksempelvis hvor mange timer de har brukt i et delprosjekt, og de får kontinuerlig tilgang på mer og mer data.

- Hvis du er ansatt i et større arkitektkontor, så er det umulig å være orientert om alt som foregår. Vi kan ikke gå rundt og varsle alle om potensielle prosjekter som det kanskje ikke blir noe av. Tidligere var det mye større usikkerhet, folk gikk rundt og lurte på hva de skulle gjøre, og vi hadde en stab som tidvis, og med rette, var frustrert og usikker på hva som skjer. Nå er det mer forutsigbart, folk er mer fornøyde og fornøyde folk gir bedre resultat.


"Moment letter hverdagen vår"

- Øyvind Hegvik

daglig leder

HUS arkitekterFaktura på en dag
Den største lettelsen for Siv har vært faktureringen. Tidligere måtte hun som regel sitte igjen etter arbeidstid for å fakturere, fordi løsningen var komplisert og hun måtte konsentrere seg for å ikke miste tråden.

Nå kan hun gjøre det når som helst, og trenger under en dag på å ferdigstille fakturering for en hel måned.

- For meg har det blitt ekstremt mye lettere å fakturere! Jeg føler at det ikke mister noe eller glemmer noe, ingenting forsvinner, og jeg kan stole 100% på at det som er i Moment er riktig.

Øyvind konstanterer at han ønsker å bruke minst mulig tid på prosjektstyring, da det ikke er en arkitekts kjernevirksomhet.

- Moment letter hverdagen vår, og jeg ønsker å bruke minst mulig tid på prosjektstyring - det er ikke vår kjernevirksomhet. Det skal bare funke, og vi skal bruke minst mulig tid på det.
Inderøy Helsehus
HUS arkitekter
HUS arkitekter
Kontor
Trondheim
30+ ansatte
Siden 1993

Disipliner
Arkitektur

Hovedområder
Helsebygg
Undervisningsbygg

Nettsider
www.husark.no

Moment hos HUS
Siden april 2018

  • Prosjektstyring
  • Ressursplanlegging
  • Timeføring
  • Fakturering

Dataimport fra
Agresso/Unit4
Integrasjoner
Regnskap
Azets